Facebook Pixel
TÜM TÜRKİYE'YE ÜCRETSİZ TESLİMAT VE KURULUM!
Sepetim

1.SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı : Mersi Mobilya Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
Adresi : Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi No:37 İnegöl/ BURSA
Telefon : 0224 713 01 21
Fax : 0224 713 0126
E-posta Adresi : destek@heroda.com
Ürün İade Adresi : Mesudiye Mahallesi Yıldırım Cad. No: 37 İnegöl/Bursa2.ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı : .............
Teslimat Adresi : .............
Telefon : .............
E-posta : .............


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, Alıcı’nın satıcıya www.heroda.com (Websitesi) üzerinden sipariş verdiği, işbu sözleşmenin 4. Maddesi ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Alıcı ve Satıcı’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER’İN TEMEL NİTELİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ
Bu sözleşmeye konu olan ürün/ürünlerin adı, miktarı, temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam satış bedeli ve ödeme şekli aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı İndirim Tutarı Toplam Tutar
............. XX XXX TL XXX TL XXX TL
Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri XXX TL
Ödeme Şekli .............
Toplam XXX TL

Sipariş özeti sayfasında sipariş bedelinin kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

5. ÜRÜN’ÜN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİM YERİ KOŞULLARI
5.1
Teslimat Adresi : ............
Teslim Edilecek Kişi : ............
Fatura Adresi : ............
5.2 Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşuluyla, ALICI’nın belirtmiş olduğu teslimat adresine veya gösterdiği başka bir adresteki kişiye teslim edilir.
5.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.4 Doğal afet, savaş, seferberlik, grev, lokavt, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda teslimat süresi uzayabilir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak derhal bildirecektir.
5.5 Mücbir sebebin devamı süresince tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
5.6 Yurtdışına ve denizaşırı bölgelere teslimat yapılamamaktadır.
5.7 Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması, söz konusu adreste Ürün’ü teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin Ürün’ü teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI siparişi tam ve eksiksiz olarak teslim etmiş kabul edilecektir. İşbu nedenle ALICI’nın malı teslim alamamasından ya da geç teslim almasından doğacak zararlardan SATICI sorumlu değildir. ALICI tarafından Ürün’ün başka bir adresteki kişiye teslim edilmesinin istenmesi durumunda bu adresteki kişi tarafından siparişin kabul edilmemesinden de SATICI sorumlu değildir. ALICI, teslim masrafları kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.
5.8 Ürün’ün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.
5.9 Nakliyeli Ürünler gönderime hazır olduğunda teslimat için müsait haftanın belirlenmesi amacıyla SMS ve e-posta yoluyla ALICI’ya ulaşılır. Teslimat tarihi olarak, ALICI tarafından seçilen 7 günlük bir aralıktan SATICI’nın seçeceği bir gün belirlenir. Planlanan teslimat tarihinden 1-3 gün önce SMS veya telefonla arama yoluyla ALICI’ya ulaşılır ve ALICI’nın onayı alınır. İstisnai durumlar dışında teslimat gününde değişiklik yapılmaz. Teslimat günü, teslimat için gelmeden önce, gün içerisinde aranıp ALICI’ya bilgi verilir. ALICI’nın özel durumu veya belirtilen adreste kimsenin bulunmaması gibi ALICI kaynaklı sebeplerden teslimatın gerçekleştirilemediği durumlarda, 2. teslimat en az 14 gün sonrası için yeniden planlanır ve yeni nakliye organizasyonu için yeniden nakliye ücreti talep eder. Eğer teslimat kurulum içeriyorsa, kurulum teslimat ile aynı gün yapılır. Kurulum için farklı bir gün ayarlanmaz. Teslimat sırasında bir Ürün’de bir hasar veya herhangi bir sorun fark edilmesi durumunda, bu durumun teslimat ekibi tarafından sağlanacak teslimat formunda ALICI tarafından belirtilmesi gerekir. Ürün’ün merdiven, asansör ve kapılardan boyutu nedeniyle geçememesi veya binada yük taşımaya uygun asansör olmaması durumunda asansör tutulması vb. ile ilgili sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır. Aksi durumda Ürün teslimat yetkilileri tarafından bilgilendirmesi yapılarak bina girişine bırakılır. Tüm Ürünlerin paket ölçü bilgilerine internet sitemizde ilgili Ürün’ün detay sayfasındaki açıklamalardan ulaşılabilir.
5.10 Siparişiniz Kargolu ise, Ürün kargoya teslim edildiğinde ilgili kargo şirketi ve kargo takip numarası SMS ve e-posta yoluyla sizinle paylaşılır. Hacmi 30 desi ve üzeri olan paketler bina kapısında teslim edilecektir. Alıcı Ürün’ü kargodan teslim almadan önce kontrol etmeli, Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun fark ettiğinde kargoyu kabul etmeyip kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. ALICI, aksi halde SATICI’nın bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
5.11 Siparişin işleme alınması için ödemenin yapılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Ürün veya hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.12 ALICI, işbu sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.13 SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurabilir. ALICI’nın bu süre boyunca SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre zarfında ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
5.14 Aksi belirtilmediği takdirde teslimat masrafları Ürün bedeline dahil olmayıp ALICI’ya aittir. SATICI, Websitesi’nde teslimat masraflarının kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ ya ait olacaktır. Ürün’ün teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.
5.15 Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.
5.16 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen iade bölümlü faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.


6. CAYMA HAKKI
6.1 ALICI, sipariş ettiği Ürün/Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adrese tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir cezai ve hukuki sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, Ürünler’in teslim edilmesinden önce de cayma hakkını kullanabilecektir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
6.2 Ürün’ün SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
6.3 Ürün teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, hizmete ilişkin cayma süresi de Ürün teslimi ile başlayacaktır.
6.4 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca Ürün’ün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün’ü teslim aldığı gün esas alınır.
6.5 ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için işbu 14 (on dört) gün içerisinde 1. maddede SATICI’ya ilişkin bilgiler başlığı altında bildirilen açık adres, telefon, faks veya e-posta adresine cayma bildiriminde bulunması ve Ürünler’in 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın Kanun ile 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı Ürünler’den olmaması ya da SATICI tarafından tekrar satışa arz edilemeyecek kadar hasar görmemiş durumda olması şarttır.
6.6 ALICI, mesleki veya ticari amaçla satın alma işlemini gerçekleştirmesi durumunda da cayma hakkından faydalanamayacaktır. Tüketici olmayan kişilerde Ürünler’in iadesi ancak ilgili firmanın iade onayı vermesi sonrasında iade faturasının kesilerek teslimi ile mümkün olmaktadır.
6.7 Cayma hakkının kullanılmasından sonra SATICI nakliyeli Ürünler’de Ürünü teslim edildiği haliyle (Yanında faturası ve varsa aksesuarlarıyla beraber demonte vaziyette) teslim alacaktır. ALICI, Kargolu Ürünler’de ise ALICI söz konusu Ürün’ü (Yanında faturası ve varsa aksesuarlarıyla beraber demonte vaziyette) SATICI ile anlaşmalı kargo firmasına götürüp teslim edecektir.
6.8 Ayrıca ALICI cayma süresi içerisinde Ürün’ü kullanma talimatlarına ve teknik özelliklerine uygun şekilde kullanmalıdır. Aksi halde Ürün’de meydana gelecek zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.
6.9 Cayma hakkının kullanılması halinde, Ürün bedeli ve teslimat masrafları cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alma işlemi sırasında kullandığı ödeme aracına uygun bir biçimde ALICI'ya iade edilir.
6.10 ALICI’nın istekleri doğrultusunda özel olarak üretilen ve/veya kurulum gerektiren Ürünler’de cayma hakkı kullanılamaz. (Alıcının istekleri doğrultusunda özel olarak üretilen Ürünler’e örnek vermek gerekirse kumaş türü ve rengi değiştirilen koltuklar, alıcı isteği doğrultusunda özel bir ölçüde üretilen ürünler vs. sayılabilir.) SATICI’nın inisiyatifinde olarak ALICI’nın kabul etmesi halinde Ürün fiyatı üzerinden, ALICI’nın talebi doğrultusunda özel olarak üretilen Ürünler’de %30 kesinti ile iade alma hakkına sahiptir. Bu talep cayma hakkı süresinde olduğu gibi teslim tarihinden sonraki 14 gün için geçerlidir.

7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜN/HİZMETLER
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
İşbu sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

8. SİPARİŞ İPTALİ
ALICI, henüz teslim gerçekleşmemişse sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde siparişini hiçbir bedel ödemeksizin ve gerekçe göstermeksizin iptal edebilir veya başka bir Ürünle değiştirebilir. Bu 3 günlük süre sonunda yapılacak iptaller ise Cayma hakkı, değişim ve iade koşullarına tabi olacaktır.

9. GARANTİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER
9.1 ALICI tarafından işbu sözleşme çerçevesinde satın alınan Ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamındadır.
9.2 Ürün’de garanti kapsamında giderilmesi gereken bir kusur olduğu takdirde SATICI kusuru 20 gün içerisinde giderecektir. Ürün’ün yetkili servise götürülmesi bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. Teslimat anında fark edilen kusurlar SATICI’ya bildirilmelidir.
9.3 ALICI’nın kullanım hatasından kaynaklı kusurlar garanti kapsamında değildir.

10.ÖDEME
10.1 Kredi Kartı İle Ödeme
a) ALICI, ödeme yöntemlerinden kredi kartını seçtiği takdirde alışverişini tamamlamadan önce Websitesi’nde ilgili yere kredi kartı bilgilerini girecektir.
b) ALICI, ödemesini tek çekim veya varsa taksitli olarak yapabilecektir. Taksit adedinin artırılması ve taksitlerin ötelenmesi konusunda tüm yetki ALICI’nın bankasına aittir. SATICI işbu taksitlendirme kampanyaları hakkında bilgisi dahilinde Websitesi üzerinden bilgi verecektir.
c) ALICI, Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ALICI’nın bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması ALICI’nın bankasının inisiyatifindedir.
ç) Vadeli satışlar sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılmaktadır. İşbu sebeple ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin bankası ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi durumunda, bankasının kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankasına karşı sorumlu olacaktır. ALICI, borcundan ötürü temerrüde düşmesi halinde borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
e) ALICI, kredi kartı ile ödemede verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.
f) Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı biçimde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.


10.2 Havale/EFT İle Ödeme
a) ALICI, havale/EFT ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde, SATICI, Banka IBAN bilgilerini Websitesi üzerinden ilgili alanda ALICI ile paylaşacaktır.
b) ALICI, havale/EFT ile ödeme işlemini gerçekleştirmesi ve ödemenin SATICI banka hesabına ulaşmasından sonra sipariş SATICI tarafından onaylanacaktır. ALICI’nın havale/EFT işleminin açıklama kısmına sipariş numarasını yazması gerekmektedir.
c) Sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler SATICI tarafından iptal edilir.

11.ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ
11.1 Kredi Kartı İle Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
a) Satın alma, kredi kartı ile taksitli olarak yapılmışsa, ALICI Ürün’ü kaç taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. ALICI’ya bu şekilde bedel iadesi yapılması ALICI ile ALICI’nın bankası arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanmaktadır ve bu durumdan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
b) ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmaz ise her ay karta 1 adet iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
c) Kart ile alınmış Ürün ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, bankası ile yapmış olduğu sözleşme gereğince ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın ALICI’nın bankasına bedeli tek seferde ödemesinden sonra, ALICI bankası tarafından yukarıdaki prosedüre göre yapılacaktır.
ç) SATICI, ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya konuya ilişkin ilgili bankasından alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2 Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
a) İade için ALICI’nın hesap bilgileri istenerek ALICI’ya ödeme iadesi yine havale ve EFT şeklinde yapılır.
b) İadenin yapılabilmesi için ALICI tarafından bildirilen hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.
c) SATICI, ALICI’nın bankasına Ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.
ç) Havale/EFT yoluyla alınmış Ürün ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.
d) Hediye çeki kullanılarak gerçekleşen satın almalarda nakit iadesi yapılamaz, iade hediye çeki ile yapılır
ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

12. DİĞER HÜKÜMLER
12.1 ALICI, www.heroda.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
12.2 ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
12.3 ALICI, işbu sözleşmeyi ve öncesinde Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya bildirilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün’e ait temel özellikler, Ürün’ün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat ücreti bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
12.4 SATICI, Websitesi’nde yer alan ürün fiyatlarını ve kampanyalarını ALICI’ya herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.
12.5 Sistem hatalarından veya yasa dışı yollarla Websitesi’ne yapılacak müdahalelerden kaynaklı fiyat yanlışlarından SATICI sorumlu olmayacaktır.
12.6 SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı Ürün’den, ortalama tekil bir kullanıcının ihtiyacını karşılayacak adedi aşan alımları kısıtlama ve iptal etme hakkını saklı tutar. 5 (beş) adet Ürün’ü aşan toptan nitelikteki alımlarda SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da siparişi 5 (beş) adet Ürün gönderimiyle sınırlayarak onaylama hakkına sahiptir.
12.7 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder
12.8 ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine veya Websitesi’nin sağladığı kanallarla ulaştırabilir

13. YETKİLİ MAHKEME
ALICI; şikayet ve itirazları hususunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.
14. DELİL ANLAŞMASI
İşbu sözleşmeden veya bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları kesin delil oluşturur.
15. YÜRÜRLÜK
15.1 15 (on beş) maddeden oluşan işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmasından sonra tamamlanmış olacak ve siparişe ilişkin ödemenin yapılması ile birlikte yürürlüğe girecektir. ALICI işbu sözleşmeyi onaylamakla, işbu sözleşmede yazılı bulunan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
15.2 İşbu sözleşme, ALICI’nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesinin ardından satım konusu Ürün’ün SATICI tarafından ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
15.3 Websitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilir.

SATICI : Mersi Mobilya Elektronik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
ALICI : ................
Tarih : ................